Specielt fra Vester Alling
til forsiden til hovedsiden

Omkring et forsamlingshus
V.Alling kirke fra luften
Billede taget omkring 1938.
Forsamlingshusets tag ses til højre, mellem træerne.
I Vester Alling ligger kirken og den gamle skole som naboer på sydsiden af vejen.
Overfor, på vejens modsatte side, ligger forsamlingshuset og skolens legeplads - nu parkeringsplads.
Forsamlingshuset ejes af kirken og er en tro kopi af huset i Ring.
Men hvorfor ejer kirken forsamlingshuset og hvorfor er det magen til huset i Ring?
To spørgsmål, som ofte bliver stillet.
Her er svarene.

Om Vester Alling forsamlingshus, fortalt af Evald Nielsen.

I begyndelsen af 1900 tallet kom der en bestemmelse om, at der skulle indføres obligatorisk gymnastik i skolerne. Da man ikke havde noget lokale i Vester Alling og Ring, besluttede sognerådet at bygge gymnastikhus i de to byer.
Økonomien i byggerierne var således, at staten betalte det halve og kommunen den anden halvdel.
I Vester Alling gik beboerne med til at betale det halve af kommunens andel, imod at de så måtte bruge det som forsamlingshus. Huset blev bygget i 1907 og kostede 7.000 kr.
Der blev udarbejdet ens tegninger til de to huse, og arbejdet i Vester Alling blev overdraget til gårdejer Lars P. Jensen, også kaldet "P. Snedker". Han var oprindelig håndværker, inden han blev gift med Ann Dorthe, som havde gården overfor kirken i Vester Alling.
"P. Snedker" var en fremsynet mand, som sad i sognerådet. Han "kom til" at tage forkert mål, så huset blev bredere end planlagt. Det er derfor bredere end det tilsvarende hus i Ring.
Det var i alle årene kommunen, som administrerede huset, og foruden gymnastikken blev den lille stue ovenpå brugt til sløjd.
Huset stod uændret til sidst i halvtredserne. Da lavede man en lille tilbygning mod nord med plads til borde og redskaber, og der blev også lavet toiletter og håndvask samt garderobe.
Efterhånden som trafikken voksede og det blev mere farligt at løbe over vejen til legepladsen, byggede man en tunnel under vejen med opgang i det hus, som man byggede på legepladsen med toiletter til piger og drenge.
Efter dannelsen af Gl.Estrup kommune i 1966 blev skolerne nedlagt og børnene flyttet til Auning. Kommunen havde nu ikke længere nogen interesse i gymnastikhuset og ønskede at afhænde det. Beboerne var interesseret i at købe og var opmærksomme på, at de ejede en fjerdedel af huset.
Kommunen ville godt sælge til beboerne på rimelige vilkår og grd. Peter Jensen, Bæksvad, som sad i Gl. Estrup sogneråd, indkaldte til et beboermøde, hvor man skulle drøfte sagen, og der var udarbejdet forslag til, hvordan man kunne lånefinancere. Prisen var 10.000 kr. Der var stort fremmøde af beboere.
Jeg var lidt betænkelig ved tanken om at skaffe kapital til drift fremover. Det kunne måske give problemer, når "festrusen" havde lagt sig.
Jeg fik den tanke om formiddagen, at vi kunne lade kirken købe huset. Så havde vi stadigvæk mulighed for begravelseskaffe m.m. samt toiletter og parkering til kirken. Jeg gik ind og ringede til provst Asmund, Ørsted og forelagde ham tanken. Han sagde med det samme "Hvis De synes, så synes jeg også". På mødet om aftenen forelagde jeg planen, og den fik med det samme tilslutning.
Det blev først efter kommunesammenlægningen i 1970 at sagen gik i orden. Et par år efter blev jeg opmærksom på, at "Aarhushallen" solgte sine stole for 25 kr. pr. stk. Viggo Skou og jeg kørte til Aarhus og købte 75 stk. Vi fik dem hjem, og beboerne mødte et par aftener og malede dem. Ved indsamling blev beløbet betalt af beboerne. Lidt senere købte vi kaffekopper og fade.
Nu på det sidste har huset fået en hovedistandsættelse, og man har købt service, bestik og glas, så man nu kan klare enhver opgave, og det hele er meget tiltalende
.
Evald Nielsen
Forsamlingshuset 2004
Forsamlingshuset 2004

til oversigten
Opdateret d. 6.12.2012