Specielt fra Hørning
til forsiden til hovedsiden
Den hørningske stiftelse, forhistorien
kirken som nabo
Med kirken som nabo
gårdhaven
Glasgangen, som forbinder hovedbygningen med de tre ældreboliger
Stiftelsens forhistorie
Hospitalet bestod omkring 1686 af en lille bygning som lå til venstre for indgangsportalen, og for største delens vedkommende "inde på kirkegården". Der var 14 sengesteder. De havde numre efter hvilke de testamentariske naturalieydelser blev præsteret fra h.h.v. Mellem Mølle, Mygind Mølle og Volk Mølle.
Sognepræsten var nøglepersonen når det gjaldt at udvælge dem, som kunne optages på hospitalet og han blev indskærpet, at det uden skelen til venners anseelse kun var de allermest trængende som havde førsteretten.
Igennem næsten 200 år levede Hospitalet af Oberstens efterladte midler og endda var Stiftelsen så velstående at man i 1880 kunne bygge den nuværende pompøse bygning.
I 1946 havde inflationen imidlertid berøvet den før så rige stiftelse dens midler således at den nu ikke længere så sig i stand til at holde kirken i forsvarlig stand; forbindelsen mellem kirken og "Den Hørningske Stiftelse" blev derfor ophævet.

Yderligere tekst samt tegning af det gamle Hospital på siden om Hørning kirke.

tilbage til side 1

til oversigten
Opdateret d. 6.12.2012