Specielt fra Hørning
til forsiden til hovedsiden
Den hørningske stiftelse
Stiftelsen
Den Hørningske Stiftelse er en selvejende institution stiftet af Oberst Hans Friis i 1691.
Den nuværende hovedbygning er fra 1880 og er blevet renoveret og ombygget adskillige gange for at følge med tidens krav.
Oberstens tanke med sit "hospital" (velgørenhedshjem) var at skabe et sted med gode kår for ældre mennesker. Og oberstens tanke har til stadighed op gennem årene præget stedet.
Grundlaget for det bofællesskab, som Stiftelsen reelt er, udgøres af et vist antal lejligheder.
I hovedbygningen er der i dag 4 lejligheder, nyrenovrede i 2001/2002. Desuden er der 3 ældreboliger i en tilbygning fra 1989. De ialt 7 lejligheder er på 53-69 m2, alle 2-værelses og med store handicapvenlige badeværelser.
Der er et stort haveareal omkring Stiftelsen. Herude kan man sidde eller gå ture, alene eller sammen.
Der er hønsehus og hønsegård, der er får og lam og enkelte af husets beboere har kat eller hund; så der er nok at se på.
I urtehaven kan de beboere, som har lyst, dyrke egne grøntsager.
Høns og lam indgår i husholdningen bl. a. ved den fællesspisning, som foregår om torsdagen. Her mødes alle i husets fælles opholdsstue, man nyder at spise sammen og ugens oplevelser og politiske emner diskuteres livligt.
Opholdsstuen bruges også til morgengymnastik, som er et tilbud 3 gange om ugen.
Der holdes forerdagsaftener, eftermiddage/aftener med sang og musik, vores præst kommer en gang om måneden, årets højtider holdes, Sct. Hans aften, høstfest m.m.
Stuen kan også lånes til private fester.

Stiftelsen er et bofællesskab - en mellemting mellem en moderne ældrebolig og det gamle alderdomshjem - idet der her er en forstander ansat, som bor på stedet.
Det, at der er en man kan henvende sig til og få hjælp hos, en som tager initiativet til arragementer, ture, m.m. giver stor tryghed for beboerne.
Det er også forstanderens opgave at holde de fælles arealer ude og inde.

Enhver kan søge ind på Stiftelsen, man betaler et indflytningsbeløb, husleje, forbrug af el, vand og varme og kan søge om boligtilskud. Man kan få hjemmehjælp og- sygepleje som alle andre pensionister.


Anna Kjærgren, forstander på Den Hørningske Stiftelse

mere på side 2

til oversigten
Opdateret d. 6.12.2012