Specielt fra Aarslev
til forsiden til hovedsiden

Præstegården på Hjerl Hede 2
Præstegårdens stuehus på sin nye plads på Hjerl Hede, set hhv fra gårdsiden og havesiden
Billedet tv.(ca. 1987) privat, mens billedet th. er modtaget fra Hjerl Hede.
.
Den sidste præst rejste fra præstegården i Årslev omkr. 1965. Derefter stod huset ubeboet i 14 år indtil det i 1979 blev flyttet til Hjerl Hede.
Grunden til, at der skulle hengå så mange år, var i førtse omgang uenighed mellem menighedsrådet og ministeriet om husets fremtid. Menighedsrådet var stemt for flytningen, mens ministeriet ville have gården istandsat og solgt. Og mens man forhandlede og utålmodigt ventede på kirkeministerens besøg i Aarslev, forfaldt den gamle præstebolig mere og mere.
Omsider i 1979 kunne man på Hjerl Hede gøre fundamentet til præstegården klar.
Århus og Ringkøbing amter gav tilskud til aflønning af en flok unge arbejdsløse, som herefter i nogle måneder deltog i arbejdet med flytningen.
Det var et meget omfattende arbejde med nedbrydning og mærkning af husets mange dele. Også Lokalhistorisk Forening i Sønderhlad var indvolveret i arbejdet, bl. a. med beskrivelser af de gamle bygninger.
På sin nye plads på Hjerl hede har huset fået "nye" udlænger: en staldlænge fra Virring, en længe med fåresti, tørvehus, huggehus, samt en portlænge og på gårdspladsen en mødding. Desuden er der til gården anlagt en typisk østjysk præstegårdshave.
Tilbage i Aarslev står den vestlige længe, "Forpagterboligen", hvor der i den nordligste del er mødelokale med køkken og toiletrum.

Om Hjerl Hede kan læses
her.

til første side:

til oversigten
Opdateret d. 6.12.2012