Hørning kirke
til forsiden til hovedsiden

Det begyndte med en meget stor gravhøj. Her blev en storbondes hustru begravet i vikingetiden.
I 1887 fandt man Hørningplanken, der har siddet som hammerbånd under taget. Det er den største og vigtigste bevarede del af en dansk trækirke. (Kirken rekonstrueret på Moesgaard Museum, Århus.)
I 1961-64 fandt man vikingekvinden og hendes gravgods.
"Obersten" Hans Friis til Tustrup lod indrette det overdådige gravkapel over sig selv og sine to hustruer. (o. 1690).....
Det følgende er udpluk fra et skrift om Hørning Kirke, hvis materiale blev samlet og bearbejdet af Kr. Juul Christensen, Moeskær. Han var formand for menighedsrådet fra 1962 indtil sin død i 1977.
Skriftet blev udgivet i 1980
.
Kirken, der er anderledes.
Som Hørning kirke i dag præsenterer sig for den besøgende, kan den vist bedst betegnes som kirken der er anderledes.
Sådan har det ikke altid været. Indtil slutningen af 1600 tallet har den nok lignet egnens andre gamle kvadrestenskirker. Den ejedes af adelsmanden Oberst Hans Friis. Han boede på Clausholm, men han ejede flere godser og andre kirker. Så indtraf i hans familie sørgelige og dramatiske begivenheder. De efterfulgtes af en langvarig og pinlig familieproces, der sluttede med, at han under ydmygende omstændigheder måtte forlade Clausholm. Han tog da bopæl dels på Hevringholm og dels på Tustrup, der ligger i Hørning sogn.
Han var en skuffet og ensom mand, og han var uden livsarvinger. Men han var stadig en hovedrig mand og han tog nu en beslutning, der på mindetavlen i Hørning kirke kan optegnes således:
"Velb. Oberst Hans Friis (begyndte) År 1686 d. 4 Maj at bygge, renovere og staffere denne hans Sognekirke og Kirkegårdsmur med sit Begravelseskapel, Skolen, Hospitalet og Organistens Hus derved tillige med hans andre Kirker i Årslev, Vivild og Vejlby, han lod reparere.........., og fuldendte han samme Bygning År 1697 d. 2. December."
Hospitalet
Hospitalet, som der henvises til i ovenstående bestod dengang af en lille bygning som lå til venstre for indgangsportalen, og for største delens vedkommende "inde på kirkegården". Der var 14 sengesteder. De havde numre efter hvilke de testamentariske naturalieydelser blev præsteret fra h.h.v. Mellem Mølle, Mygind Mølle og Volk Mølle.
Sognepræsten var nøglepersonen, når det gjaldt at udvælge dem, som kunne optages på hospitalet og han blev indskærpet, at det uden skelen til venners anseelse kun var de allermest trængende som havde førsteretten.
Igennem næsten 200 år levede Hospitalet af Oberstens efterladte midler og endda var Stiftelsen så velstående at man i 1880 kunne bygge den nuværende pompøse bygning.
I 1946 havde inflationen imidlertid berøvet den før så rige stiftelse dens midler således at den nu ikke længere så sig i stand til at holde kirken i forsvarlig stand; forbindelsen mellem kirken og "Den Hørningske Stiftelse" blev derfor ophævet.


side 2, Kirkens renoveringer

side 3, Historien

til oversigten

Opdateret d. 6.12.2012